« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Toužim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚP Toužim
Karl OVy VA RYO Magistrat mésta Karlovy Vary.Moskevska 21,361 20 Karlovy Vary
<br> URAD UZEMNIHO PLANOVANI’A STAVEBNI’ UFrAD
U Sporiterny 2,361 20 Karrovy Vary
<br>
<br>
<br>
Spis.zn.<.> SÚ/10296/18/Gie
str.2
<br> Spis.zn.:SÚ/10296/18/Gie
Karlovy Vary,dne 17.7.2020
<br> Č.j.: 8902/SÚ/20
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXX XXX
<br> Spisový znak: XXX.1
<br> Skartační znak: A/20
Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O změně č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Toužim
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě schválené Zprávy o uplatňování územního plánu a schválených podnětů na pořízení změny územního plánu pořídil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona návrh Změny č.1 Územního plánu Toužim (dále též „Změna č.1“) <.>
<br> Pořizovatel na základě rozhodnutí (usnesení č.14/7/2019) zastupitelstva města ze dne 16.10.2019 pořizuje změnu zkráceným postupem podle § 55b odst. 2 stavebního zákona <.>
<br> Dne 18.2.2020 proběhlo veřejné projednání o Změně č.1,avšak bylo zjištěno,že nejsou zapracovány všechny schválené podněty.Pořizovatel proto oznamuje nové veřejné projednání o návrhu Změny č.1 Územního plánu Toužim,které je svoláno v souladu s  § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a bude se konat dne
<br> 24.8.2020 v 15:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných do zasedací místnosti Městského úřadu Toužim <.>
<br> Nahlížení do návrhu Změny č.1 ÚP Toužim:
<br> S upraveným návrhem Změny č.1 se lze seznámit v tištěné podobě u pořizovatele,tj.Magistrátu města Karlovy Vary,odbor úřad územního plánování a stavební úřad,U Spořitelny 2,Karlovy Vary,4.patro,kancelář č.432 (doporučujeme úřední dny Po a St 8-12 13-17) a v kanceláři starosty města Toužim <,>
<br> a dá...

Načteno

edesky.cz/d/4020040

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz