« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.167/2020, PDZ III/21019 Velkoplošné výspravy komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Karl OV VA RYO Magistři města Karlovy Vary- Mnskevsei %.30' 90 Karlovy Vary y ODBOR DOPRAVY
<br> Spiszn.: 12417/oor2o Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s.Č.j.: 12417/00/20-2 Na Vlečce 177,Otovice Karlovy Vary,dne 17.7.2020 360 01 Karlovy Vary 1
<br> spisový znak: 280.4 skartačni znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYč.167/2020
<br> anoveni přechodné úpravv provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením ; 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.právnické osobě: Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s <.>,na základě podané žádosti dne 14.7.2020 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KRP Karlovarského kraje Dl OŘ Karlovy Vary ze dne 8.7.2020 pod č.j.KRPK-45200-2/ČJ-2020-190908 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici Ill/21019 staničení km 8.00 v obci Bečov nad Teplou
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Velkoplošné výspravy komunikace" <.>
<br> Na dobu: od 3.8.2020 do 28.8.2020 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisu (TP 66,ti.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.5 79 odst.1,pismzákona č.361/2...

Načteno

edesky.cz/d/4019184

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz