« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.60/2020, MDZ II/209 a pozemních komunikacích v k.ú. Nová Role, ulice Chodovská v obci Nová Role.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
0 l/lagísrrál města Karlmy Vary— Mnskevm ?1,36“ 90 Karlovy Vary Karlovy VA RY ODBOR DOPRAVY
<br> Spis.zn.: 5802/OD/20 Město Nová Role Č.j.: 5802/OD/20-5 Chodovská 236/6 Karlovy Vary,dne 20.7.2020 362 25 Nová Role
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 5/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.00/2020
<br> Věc: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení š 77 a g 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s ustanovením 5 171,$ 172 a 5 173 zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.; právnické: osobě: Město Nová Role,IČ 00254819,Chodovská 236/6,362 25 Nová Role na základě podané žádosti dne 20.3.2020,po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajske ředitelství policie Karlovarského kraje,Dopravní inspektorát Karlovy Vary ze dne 17.3.2020 pod č.j.KRPK-23264—2/ČJ-2020—190306 <.>
<br> Na pozemních komunikacích na n.p.č.1001/7,1049/4,1022/1 k.ú.Nová Role a silnici II/209,na p.p.č.1545/4,k.ú.Nová Role,ulice Chodovská v obci Nová Role
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a)kosazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát ze dne 17.3.2020 pod č.j.KRPK-23264-2/ČJ-2020— 190306,které je jedním z podkladů tohoto řízeni,b) dopravní značky musí být vreflexním provedení vzákladni velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích,o) Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě,že dopravní značení bude u...

Načteno

edesky.cz/d/4019181

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz