« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Výpůjčka nemovitostí pro FC SLAVIA Karlovy Vary - mládež, z.s

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpůjčka nemovitostí pro FC SLAVIA Karlovy Vary - mládež, z.s
ýá/OMM/ZOZO/Ze
<br> Statutární město Karlovy Varv
<br> odbor majetku města ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.— o obcích
<br> zveřejňuje záměr
<br> výpůjčky níže specifikovaných nemovitostí V k.ú.Drahovice,obec a okres Karlovy Vary,(areál stadionu „Slavia“) na dobu určitou do 14.7.2032,pro FC SLAVIA Karlovy Vary - mládež,zs <.>,se sídlem Lidická 448/14,Karlovy Vary,IC 69458782,a to:
<br> - pozemku parcelní č.744/2 o výměře 145 m2,jehož součástí je stavba bez č.p.a bez č.o.(objekt časomíry);
<br> - pozemku parcelní č.744/1 o výměře 1.651 m2,jehož součástí je stavba č.p.448 na adrese Lidická 14,Karlovy Vary (stavba tribuny s bývalou restaurací „Pavouk“);
<br> - pozemek p.č.743/4 o výměře 66 m2,jehož součástí je stavba bez č.p.a bez č.o.(dvougaráž) <,>
<br> za účelem rezervních a záložních kabin,restaurace a uskladnění techniky sloužící kúdržbě areálu <.>
<br> Služby spojené s užíváním budou hrazeny Vypůjčitelem V plné výši <.>
<br> Do Smlouvy o výpůjčce bude zapracováno ustanovení,že Vypůjčitel nemůže bez písemného souhlasu Půjčitele přenechat Předmět výpůjčky,nebo jeho část,do pronájmu,Výpůjčky,či jiného smluvního vztahu,třetí osobě <.>
<br> Ke zveřejněnému záměru se mohou zájemci vyjádřit a vsouladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb <.>,59 39 předložit své nabídky.Poslední den předložení (doručení nabídky) je den ukončení zveřejnění výše uvedeného záměr) <.>
<br> Bližší informace:
<br> V kanceláři č.dveří.205,II.patro - odbor majetku města
<br> Vyřizuje: Vladimíra Zelenková,tel.: 353 118 245
<br> Statutární město KARLOVY VARY
<br> (?B)
<br> Zveřejněno po dobu 17 ti dnů
<br> cí odboru majetku města

Načteno

edesky.cz/d/4017613


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz