« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Prodej pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary formou VŘ - licitací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr prodeje pozemku
70/0MM/2 0
<br> Statutární město Karlovv Varv
<br> Odbor majetku města ve smyslu ustanovení 539 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> zveřejňuje záměr prodeje pozemku níže uvedeného
<br> Forma prodeje: veřejná licitace (viz podmínkv licitace dále)
<br> pozemku p.č.4411 výměře 92 m2 včetně všech součástí,zejména s opěrnými zdmi v k.ú.Karlovy Vary,obec Karlovy Vary,za účelem využití dle platného územního plánu města <.>
<br> Popis:
<br> Jedná se o malý,svažitý pozemek,který je umístěn mezi ulicemi Kolmá a Petřín — nad kostelem sv.Máří Magdaleny.Pozemek je v současné době užíván jako zahrada <.>
<br> Na užívání pozemku je uzavřena smlouva o nájmu s výpovědní lhůtou tři měsíce,která se v případě prodeje pozemku nebude vypovídat.Při změně vlastnictví pronajaté věci vstupuje nový XXXXXXXX do právního postavení pronajímatele <.>
<br> Podmínky prodeie:.minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí Kč 119.600,-- + DPH v platné
<br> výši a v podrobnostech viz Podminky licitace
<br> Zveřejněno: od 20.7.2020 do 20.8.2020
<br>.aroslav Cícha oucí odboru majetku města
<br> Statutární město Karlovy Varv
<br> odbor majetku města,ve smyslu ustanovení & 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> oznamuje podminky provedení veřejné licitace k prodeji pozemku p.č.44/1 o výměře 92 m2 včetně všech součástí a opěrných zdi v k.ú.Karlovy Vary,obec Karlovy Vary,za účelem využití dle platného územního plánu města <.>
<br> Veřejnou licitaci se rozumí veřejné jednání,jehož účelem je kvalifikovaný výběr osoby kupujícího kuzavření kupní smlouvy,jejímž předmětem budou nemovitosti specifikované v článku č.3 tohoto oznámení,konaného na základě návrhu navrhovatelů,při němž se osoba provádějící licitaci obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem navrhovateli určeném místě s výzvou k podávání nabidek kupní ceny a při němž osoba,která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku kupní ceny,získá příklepem osoby provádějící licitaci za podmínek stanovených navrhovateli a...

Načteno

edesky.cz/d/4017612

Meta

Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz