« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - doručování písemnosti II. - Jaroslav Topol, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - doručování písemností
Maglslrál města Karlovy Vary- Moskevská Zl 301 20 Karlovy Vary
<br> Karlovi/VARYo
<br> ODBOR ŽlVOlNlHO PROSTŘEDl u Spořitelny 2.36l 20 Karlovy Vary
<br> č.j.: 2175/0ŽP/20-4 Karlovy Vary dne 20.7.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA podle ustanovení 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád Oznamujeme,že úřední písemnost č.j.2175/0ŽP/20-4,určená fyzické osobě: 1.XXXXXXXX XXXXX,Moskevská XXXX/XX,XXX XX Karlovy Vary
<br> je uložena na Magistrátu města Karlovy Vary ll,odboru životního prostředí,U spořitelny 2,360 05 Karlovy Vary (budova bývalého okresního úřadu) poschodí 3,č.dveří 304,kde si můžete písemnost
<br> během následujících 15 dnů od uložení,vyzvednout.Začátek patnáctidenní lhůty se počítá ode dne následujícího po vyvěšení této vyhlášky <.>
<br> Nevyzvedne-li si fyzická nebo právnická osoba písemnost v uvedené době,bude se poslední den této lhůty považovat za den doručení <.>
<br> (35) c.Veronika Hoffmanová oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON / FAX ID DA'l'GVÉ SCHQÁNKY; aggowlčš MNKOVNl SPOJÉNl rČ 353 “;5'l l98/ 353 151 400 e—podalelm: posla©rrrrrlkvcz C :,spořitelna as Karlovy/Vary 00 254 llšzlp www ramky/.cz Č u 0843434743530 / 0800
<br> O)
<br> 01
<br> \!

Načteno

edesky.cz/d/4017611

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz