« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Ministerstvo zdravotnictví- Mimořádné opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mimořádné opatření
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Str.1 z 10 Praha 17.července 2020 Č.j.: MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN *MZDRX01B13UU* MZDRX01B13UU OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 68 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření: I.S účinností ode dne 20.července 2020 od 00:00 hod.se I.nařizuje 1.všem osobám,které od 20.července 2020 00:00 hod.vstoupily na území České republiky,a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota,kašel,dušnost,zažívací obtíže,ztráta čichu,celková slabost,případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění,a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění,poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19; 2.všem osobám,které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14ti dnech na území států,které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně se na vlastní náklady pod...

Načteno

edesky.cz/d/4017610

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz