« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška, povolení odstranění stavby demontáž vzdušného vedení NN v části obce Těškov a rozhodnutí o umístění stavby Těškov, Těškov, RO, 0241, TS, kN (IE-12-0007454)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, povolení odstranění stavby demontáž vzdušného vedení NN v části obce Těškov a rozhodnutí o umístění stavby Těškov, Těškov, RO, 0241, TS, kN (IE-12-0007454)
Spis.zn.(č.j.): MeRo/2412/OST/20 XXX V Rokycanech: XX.X.XXXX
<br> Č.j.dokumentu.: MeRo/6826/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
ID datové schránky:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> petra.melkova@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Rokycany,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání územního rozhodnutí podanou dne 2.3.2020 a podle § 128 stavebního zákona posoudil ohlášení
<br> odstranění stavby podané dne 4.3.2020,které podala
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje SPIE Elektrovod,a.s.odštěpný závod Brno,provozovna Plzeň,IČO
<br> 62161172,Traťová č.p.574/1,Horní Heršpice,619 00 Brno 19
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.podle § 128 odst.4 stavebního zákona a § 18o vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <,>
<br> p o v o l u j e odstranění stavby
<br>
<br> Demontáž vzdušného vedení NN v části obce Těškov <,>
<br> Těškov,Těškov,RO_0241,TS,kNN (IE-12-0007454)"
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku st.p.1/1,1/2,2/1,2/2,50,51,72/1,73,74,75,76,77,78,79/1,81,82 <,>
<br> 83,86,88,89,91,92,93,95,97,98,99,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 <,>
<br> 116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,135,139,140,141 <,>
<br> 143,144,145,146/1,169,170,172,173,175,176,178,182,183,185,199,212,parc.č.682/9,685/2 <,>
<br> 1051/1,1051/5,1051/8,1051/21,1051/22,1051/23,1051/25,1051/27,1051/28,1051/31,1051/32 <,>
<br> 1051/33,1051/34,1051/35,1051/36,1051/38,1...

Načteno

edesky.cz/d/4014788

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz