« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška, oznámení o doručení návrhu územního plánu Vísky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, oznámení o doručení návrhu územního plánu Vísky
Spis.zn.: MeRo/8708/OST/16 Hum V Rokycanech: 13.7.2020
<br> Č.j.: MeRo/2710/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> ID datové schránky:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> julie.humlova@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍSKY
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor stavební (dále jen „pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný
<br> dle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle § 50 odst.3 stavebního zákona <,>
<br> za použití § 20 stavebního zákona,a podle § 25 odst.1 správního řádu,doručuje veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Návrh Územního plánu Vísky <.>
<br>
<br>
<br> S návrhem Územního plánu Vísky je možné se seznámit:
<br> - v kanceláři pořizovatele na Městském úřadu Rokycany,odboru stavebním,Masarykova 1,337 01
<br> Rokycany,kancelář č.120,v pondělí a ve středu od 7:30 do 17:00 hodin,v ostatní dny po telefonické
<br> dohodě ( Bc.Humlová tel.: 371 706 202,Ing.Stupková tel.: 371 706 146,p.Polák tel.: 371 706 145)
<br> - na Obecním úřadu Vísky,Vísky 1,338 43 Mirošov,v režimu úředních hodin úřadu <,>
<br> - návrh Územního plánu Vísky bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www <.>
<br> Rokycany.cz,v sekci Městský úřad,odbor stavební,územní plány obcí a jejich změny,obec Vísky <,>
<br> projednávaný nový územní plán
<br>
<br> v termínu od 16.7.2020 do 31.8.2020 <.>
<br>
<br> Poučení:
<br>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení návrhu Územního plánu Vísky může každý v souladu s § 50 odst.3
<br> stavebního zákona uplatnit písemné připomínky u pořizovatele (Městský úřad Rokycany,odbor
<br> stavební,Masarykovo nám.1,337 01 Rokycany).K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> S návrhem bude mož...

Načteno

edesky.cz/d/4012673

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz