« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Mešno - žel. přejezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Mešno - žel. přejezd
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
14.5.2020 spis.zn.: MeRo/11825/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/12497/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 20.5.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 a
<br> § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti Správy
<br> železnic,s.o <.>,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1,podané dne 14.5.2020,a v návaznosti na
<br> ustanovení § 171 – 173 zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) <,>
<br> oznamuje
<br> návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v osazení dopravní značky A 30 „Železniční přejezd bez závor“ spolu s dopravní
<br> značkou A 31c „Návěstní deska (80 m)“ a dopravní značky P 6 „Stůj,dej přednost v jízdě“ <,>
<br> která bude umístěna pod značkou A 32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd
<br> jednokolejný“ na pozemní komunikaci vedené po pozemkové parcele parc.č.444/1 a 432/1 v
<br> k.ú.Mešno <.>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy,obdržel dne
<br> 25.3.2020 žádost Správy železnic,s.o <.>,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1,o stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení dopravní značky A 30
<br> „Železniční přejezd bez závor“ spolu s dopravní značkou A 31c „Návěstní deska (80 m)“ a
<br> dopravní značky P 6 „Stůj,dej přednost v jízdě“,která bude umístěna pod značkou A 32a
<br> „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolej...

Načteno

edesky.cz/d/4009459

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz