« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK v Rokycanech ul. J.Tomáška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na MK v Rokycanech ul. J.Tomáška
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
6.4.2020 spis.zn.: MeRo/9358/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/19392/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 13.7.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
<br> dopravní inspektorát,na základě žádosti města Rokycany,IČO 00259047,Masarykovo náměstí
<br> 1,337 01 Rokycany <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
vyhlášky“),následující místní úpravu provozu spočívající v osazení:
<br>  1x dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 8a „Začátek úseku“
na hranici křižovatky s ulicí Dvořákova <,>
<br>  1x dopravní značky B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E 8c „Konec úseku“
ve směru od ulice Dvořákova u čp.529 <,>
<br>  dopravní značky IP 4b „Jednosměrný provoz“ ve směru od ulice XXXXXXXXX ke kapličce <,>
<br>  dopravní značky B X „Zákaz vjezdu všech vozidel“ ve směru od kapličky k ulici
Dvořákova <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného Ing.Alešem
Novotným,a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí
vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky normy ČSN EN 12899-1 “Stálé svislé dopravní
značení...

Načteno

edesky.cz/d/4009458

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz