« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhhláška, územní rozhodnutí na stavbu Pokládka HDPE a MT RD Ejpovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhhláška, územní rozhodnutí na stavbu Pokládka HDPE a MT RD Ejpovice
Spis.zn.(č.j.): MeRo/1624/OST/20 Vág V Rokycanech: 13.7.2020
<br> Č.j.dokumentu.: MeRo/6848/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
ID datové schránky:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> miroslava.vagnerova@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Rokycany,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 12.2.2020 podal
<br> Mraknet s.r.o <.>,IČO 28055853,Čachna č.p.440,332 02 Starý Plzenec <,>
<br> kterého zastupuje Watecom s.r.o <.>,IČO 27200175,Pod Žvahovem č.p.279/11,Praha 5-
<br> Hlubočepy,152 00 Praha 52
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č <.>
<br> 503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> vydává
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> Pokládka HDPE a MT RD Ejpovice
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.711/1 (orná půda),parc.č.711/2 (orná půda),parc.č.726/1 (orná
<br> půda),parc.č.727/2 (zahrada),parc.č.729/2 (orná půda),parc.č.729/6,parc.č.729/9 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.1054/5 (ostatní plocha),parc.č.1054/20 (orná půda),parc.č.1054/33 (orná půda),parc.č <.>
<br> 1054/34 (orná půda),parc.č.1180/1 (ostatní plocha),parc.č.1193 (ostatní plocha) v katastrálním území
<br> Ejpovice <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> - Umístění nové optické trasy firmy MRAKNET s.r.o.v rámci zasíťování nové lokality rodinných
domů v obci Ejpovice v nové zástavbě u ulice Prostřední <.>
<br> - Pro pokládku tlustostěnných mikrotrubiček TTS 10/5,5...

Načteno

edesky.cz/d/4009454

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz