« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.160/2020, PDZ Kyselka, KV, p.č. 730/3, kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv-oop_c.160-2020_kyselka.doc.pdf
Karlovy V A RYO Magtslráí másla Karlnvy Varyo Mnskevsxá 21,36' 20 Karlmy Vary
<br> ODBOR DOPHMY Spis.zn.: 11765/OD/20 Stav - elektro s.r.o.Č.j.: 11765/0D/20-2 Vintířovská 1149 Karlovy Vary,dne 13.7.2020 357 35 Chodov u Karlových Var 1
<br> spisový znak: 280.4 skartačnl znak: S/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.160/2020
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.právnické osobě; Stav - elektro s.r.o <.>,na základě podané žádosti dne 3.7.2020 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl OR Karlovy Vary ze dne 17.1.2020 pod č.j.KRPK-5792-2/ČJ-2020-190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici Ill/22127 v obci Kyselka - Radošov
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Kyselka,KV,p.č.730/3,kNN“ <.>
<br> Na dobu: od 23.7.2020 do 24.7.2020 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálu a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a Splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,11.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.5 79 odst.1,pismzákona č.361/2000 Sb <.>
<br> 3.Na určených svislých DZ dle TP 6...

Načteno

edesky.cz/d/4007175

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz