« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 30/2020, MDZ MK KV ul. Sokolovská před objektem 129/111 - zajištění obslužnosti pro zásobování i veřejnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3983-6_vv_-_oop_c._30-2020_mdz_mk_kv_ul._sokolovska_-_ip_13b_-_20.pdf
KariovyVARYO
<br> Spiszn.: 3983/OD/20 Statutární město Karlovy Vary <,>
<br> Cj.: 3983/OD/20-6 zastoupené Ing.Evou Pavlasovou <,>
<br> Karlovy Vary,dne 13.7.2020 vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035/21
<br> 360 01 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 250.4 skartační znak: 8/5
<br> _ VEŘEJNÁ „VYHLÁŠKA OPATRENI OBECNE POVAHY č.30/2020 Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX „o silničním provozu“) a v souladu s ustanovením XXXX,5172 a š173 zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),na základě návrhu ze dne 5.12.2019 Statutárním městem Karlovy Vary,zastoupeným Ing.Evou Pavlasovou,vedoucí odboru technickeho Magistrátu města Karlovy Vary,lČ 00254657,Moskevská 2035/21,360 01 Karlovy Vary (dále jen „navrhovatei"),po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky — KŘP Karlovarského kraje,Dopravního inspektorátu podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.— zákon „o silničním provozu"
<br> sta n o v i místní úpravu provozu na místních komunikacích
<br> na pozemní komunikaci : v ulici Sokolovská před objektem 129/111
<br> v obci : Karlovy Vary,k.u.Rybáře
<br> na dobu : neurčitou
<br> : důvodu : zajištění obslužnosti pro zásobování i veřejnost takto:
<br> umístění informativní značky provozní lP 13b — Parkoviště s parkovacím kotoučem; s dodatkovou tabulkou E 13 - text: 2 místa; PO-PA 53:00-17:00 na 30 min <.>
<br> podle přílohy — ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto oznámení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) k osazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajske ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát č....

Načteno

edesky.cz/d/4007174

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz