« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.159/2020, PDZ Nejdek, KV, Lesík, p.č. 447/1, kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv-oop_c.159-2020_nejdek.doc.pdf
K ar' OVy V A RYO Magny/it měsfa Karlovy Vary.Moskevmá 21,36' 20 Karlovy Vary
<br> ODBOR DOPRAVY $pis.zn.: 8459/0D/20 Stav - elektro s.r.o.C.j.: 8459/OD/20—2 Vintířovská 1149 Karlovy Vary,dne 13.7.2020 357 35 Chodov u Karlových Var1
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYč.159/2020
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.právnické osobě: Stav - elektro s.r.o <.>,na základě podané žádosti dne 21.5.2020 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 13.12.2019 pod č.j.KRPK—95578-2/ČJ—2019-190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici III/21047 staníčení km 8.770 v obci Nejdek - Lesík
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Nejdek,KV,Lesík,p.č.447/1,kNN
<br> Na dobu: od 27.7.2020 do 31.7.2020 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařizení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,ll.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.5 79 odst.1,písmzákona č.361/2000 Sb <.>
<br> 3.Na určených svis...

Načteno

edesky.cz/d/4007172

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz