« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 158_2020_Mariánskolázeňská revitalizace objetku Císařských lázní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa.pdf
!.C?? Č? Q,|.3! %> \ ' - 95 % ! % __“x JÁ “ _ zmnocmtranne-mamcí „„.í _ ".?
<br> wm budou“ opatřeny mami 3va | Riman-1 ;m-.„u.„_.zachován.:búde m 4.5nm <.>
<br> -name <.>
<br> ' 2 -F.'?- 7.529
<br>,'; [bf-' [?!/4 ýuyl [%-"$)/f/- (
<br> „QE
<br>,_.+ por.Bc Petr ChVOSlai < kormsaf' DI PCR K.Vary- 0 Coz 311865 199 49 * mmm “
<br> mu Coen pm
<br> \íók Ing.Jiří Smkup 0612020
<br> immmlm (Mm.*
<br> ? Sou kůň ÉZÍÉÍ.2020013 ň
<br> “clenum » lťn- m “ am km.am unii numá.W.m Kar1:' ' :
<br> *MWWWWW,91LW.WIJ "'" Závodní 351386,360 21,WVM - Dvory |(3an Vary
<br> KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU Www;—
<br>,<.> <.>,<,>.Ing.Jm Soukup CISARSKYCH LAZNI „.<.> DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ WW“ KDM 3305—03“
<br> 3xA4 PDPS
<br> man čisto-Munn
<br> ním
<br> SITUACE - zABOR MK MARIÁNSKOLÁZEŘSKÁ 1500 (2.5
verejna_vyhlaska_-_opatreni_obecne_povahy_c._158_2020_marianskolazenska_revitalizace_objetku_cisarskych_lazni.pdf
GEOSAN GROUP a.s <.>
Společnost Císařské lázně GEOSAN
GROUP – Metrostav
U Nemocnice 430
280 02 Kolín 2
<br> spisový znak: 280.4
skartační znak: S/5
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.158/2020,kterým se stanovuje přechodná
úprava provozu na místní komunikací Mariánskolázeňská v obci Karlovy Vary
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 77 a § 124
odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 171,§ 172 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.žadateli: GEOSAN GROUP a.s <.>,Společnost Císařské
lázně GEOSAN GROUP – Metrostav,IČ 28169522,se sídlem U Nemocnice 430,280 02 Kolín 2 na základě
návrhu ze dne 9.7.2020 (dále jen „navrhovatel“),po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie České
republiky – KŘP Karlovarského kraje,Dopravního inspektorátu podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č <.>
361/2000 Sb.– zákon „o silničním provozu“
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci : v ulici Mariánskolázeňská
v obci : Karlovy Vary
na dobu : od 20.7.2020 do 26.7.2020 vždy v čase 06.00 – 18.00 h
z důvodu : umístění vrtné soupravy při rekonstrukce budovy Císařských lázní
takto:
umístění podle přílohy – ověřeného situačního plánku za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) k osazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát č.j.KRPK- 46967-2/ČJ/-2020-190306 dne: 2.7.2020 <,>
které je jedním z podkladů tohoto řízení
<br> b) dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude
osazeno na odpovídajících nosičích
<br> c) Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na
pozemních komunikac...

Načteno

edesky.cz/d/4007171

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz