« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Ladislav Fryč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Výzva k vyzvednutí písemnosti_Ladislav Fryč
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany
<br>
<br>
<br> 337 01 Rokycany
<br>
<br> VÝZVA K VYZVEDNUTÍ PÍSEMNOSTI
<br> Ode dne 13.7.2020 je pro Vás připravena zásilka k vyzvednutí do vlastních rukou
Č.j.: MeRo/19311/OD/20 <.>
<br> Vyřizuje: zaměstnanci podatelny
Telefon: 371 706 111
Kancelář č.06 – podatelna ( přízemí radnice)
Rokycany dne: 13.7.2020
Provozní doba:
<br> den hodiny
<br> pondělí,středa 7,15 hod.– 16,45 hod <.>
<br> úterý,čtvrtek 7,15 hod.– 14,45 hod <.>
<br> pátek 7,15 hod.– 14,00 hod <.>
<br>
<br>
Zásilku si můžete vyzvednout nejpozději dne: 23.72020,po této době bude
zásilka uložena na odboru MěÚ Rokycany,který jí vytvořil <.>
<br>
<br>
Poučení adresáta
<br> Tato zásilka je doručována dle zákona 500/2004 Sb <.>,správní řád.Věnujte pozornost
<br> tomuto poučení.Nevyzvednete-li si zásilku ve lhůtě 10 dnů ode dne,kdy byla
<br> připravena k vyzvednutí,písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této
<br> lhůty.Prokážete-li,že jste si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu
<br> nemohl bez svého zavinění zásilku ve stanovené lhůtě vyzvednout,můžete do 15 dnů
<br> ode dne,kdy pominula překážka,která Vám bránila zásilku vyzvednout,nejpozději však
<br> do jednoho roku ode dne,kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta,požádat
<br> odesílatele podle § 41 správního řádu,o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku <,>
<br> kdy byla písemnost doručena.Odmítnete-li převzít zásilku,znemožníte-li předání
<br> poučení nebo neposkytnete součinnost nezbytnou k řádnému doručení,bude
<br> písemnost,kterou zásilka obsahuje považována za doručenou dnem,kdy došlo
<br> k neúspěšnému pokusu o doručení <.>
<br> Pan
<br> XXXXXXXX XXXX
<br> Masarykovo náměstí X

Načteno

edesky.cz/d/4006352

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz