« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška, sdělení o projednání žádosti o dodatečné povolení stavby s názvem změna využití areálu sběrny druhotných surovin na parkoviště a žádosti o stavební povolení na stavbu změna využití budovy, ve společném řízení.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, sdělení o projednání žádosti o dodatečné povolení stavby s názvem změna využití areálu sběrny druhotných surovin na parkoviště a žádosti o stavební povolení na stavbu změna využití budovy, ve společném řízení.
Spis.zn.(č.j.): MeRo/6687/OST/16 Bas V Rokycanech: 9.7.2020
<br> Č.j.dokumentu.: MeRo/6731/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
ID datové schránky:
<br> XXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.basakova@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> S D Ě L E N Í
<br>
Městský úřad Rokycany,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),rozhodl ve věci žádosti o dodatečné povolení stavby s názvem:
<br> změna využití areálu sběrny druhotných surovin na parkoviště společnosti
<br> Hutchinson
<br> na pozemku st.p.3895,parc.č.257/5 v katastrálním území Rokycany,kterou podala dne 24.8.2016
<br> společnost HUTCHINSON s.r.o <.>,IČO 61504424,Klostermannova č.p.995,Plzeňské Předměstí <,>
<br> 337 01 Rokycany 1,kterého zastupuje Ing.XXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Studentská č.p.253 <,>
<br> 330 27 Vejprnice
<br> a žádosti o stavební povolení pro stavbu s názvem:
<br> Změna využití budovy
<br> na pozemku st.č.3895 v katastrálním území Rokycany,kterou padala dne 20.5.2019 společnost
<br> HUTCHINSON s.r.o <.>,IČO 61504424,Klostermannova č.p.995,Plzeňské Předměstí <,>
<br> 337 01 Rokycany 1,kterého zastupuje Ing.XXXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Studentská č.p.253 <,>
<br> 330 27 Vejprnice
<br> podle § 140 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
<br> řád") tak,že žádost o dodatečné povolení stavby a žádost o stavební povolení,bude projednána ve
<br> společném řízení <.>
<br>
<br>
<br> Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby „změna využití areálu sběrny
<br> druhotných surovin na parkoviště společnosti Hutchinson na pozemku st.p.3895 <,>
<br> parc.č.257/5 v katastrálním území Rokycany“ jsou:
<br>
Účastníci dle § 109 písm.a),b),c),d) stavebního zákona (dodejky)
<br> HUTCHINSON s.r.o <.>,Klostermannova č.p.995,P...

Načteno

edesky.cz/d/4006350

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz