« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Aukční vyhláška č. EAS/ULT/051/2020 - pozemek p.č. 613/2 v k.ú. Teplá u Třebenic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. EAS/ULT/051/2020 - pozemek p.č. 613/2 v k.ú. Teplá u Třebenic
1
<br>
<br>
<br> 2694/ULT/2020-ULTM
<br>
<br> A U K Č N Í V Y H L Á Š K A
č.E A S / U L T / 0 5 1 / 2 0 2 0
<br>
Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád
<br> je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> I <.>
<br> Termín konání aukce
<br>
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Zahájení aukce se stanovuje na den 18.8.2020 ve 13:00 hod <.>
<br> Ukončení aukce se stanovuje na den 19.8.2020 ve 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Litoměřice,Na
Valech 525/12,412 01 Litoměřice <.>
<br> Kontaktní osobou je Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,telefonní číslo XXXXXXXXX <,>
e-mail: barbora.krulikova@uzsvm.cz
<br>
II <.>
<br> Podmínky účasti v aukci
<br>
1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému
(dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových
stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci
provést <.>
<br>
2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen
„kauce“) ve smyslu Čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 763,00 Kč.Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-8124411/0710 tak,tak,aby
byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 17.8.2020.Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k aukci <.>
<br>
3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem <,>
než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na kte...

Načteno

edesky.cz/d/4005965

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz