Město Třebenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://mesto-trebenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
411 13 Třebenice

Datová schránka: 445bayh
E-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 - Tělocvičná Jednota Sokol Třebenice
30. 07. 2020 Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna a doplnění OOP MZE ČR ze dne 02.04.2020 - lesy a kůrovec
24. 07. 2020 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 06.2020
23. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje účinné od 24.07.2020 od 07:00 hodin - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb
23. 07. 2020 Záměr pronájmu pozemků p. č. 29/1, 44/1, 44/2, 41/1, 41/2, 32, 35, 37, 33, 31, 594, 616, 30 a st.p.č. 34/2 v obci Třebenice a k.ú. Teplá u Třebenic
22. 07. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/053/2020 - pozemek p.č. 615/4 v k.ú. Teplá u Třebenic
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
22. 07. 2020 Ceník č. 2/2020, kterým se stanovuje cena za ukládání odpadů - pneumatik
17. 07. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/052/2020 - pozemek p.č. 615/2 v k.ú. Teplá u Třebenic
17. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod
13. 07. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/ULT/051/2020 - pozemek p.č. 613/2 v k.ú. Teplá u Třebenic
13. 07. 2020 Usnesení z 10. zasedání Rady města Třebenice dne 22.06.2020
10. 07. 2020 SONO - Oznámení o zveřejnění č. 1/2020
09. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Mrsklesy
01. 07. 2020 Záměr prodeje hmotné nemovité věci pozemku p. č. 62/23 v obci Třebenice a k. ú. Mrsklesy
01. 07. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 282/7 v obci a k. ú. Třebenice - parkovací stání A8
30. 06. 2020 Záměr prodeje hmotné nemovité věci pozemku p. č. 30/2 v obci a k. ú. Medvědice
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - LT - Mrsklesy, posílení kNN
25. 06. 2020 Legalizace černých staveb
23. 06. 2020 INTEGRO - Pozvánka na shromáždění starostů
22. 06. 2020 Kalkulace ceny - stočné pro rok 2020 - ČOV Medvědice
22. 06. 2020 Kalkulace ceny pro rok 2020 - Vodárna Sutom
19. 06. 2020 Usnesení z 9. zasedání Rady města Třebenice dne 08.06.2020
19. 06. 2020 Adresný záměr pronájmu hmotné nemovité věci - pozemků p. č. 79/1, 79/2, 639, 528/3, 79/3, 75 v obci Třebenice a k. ú. Kocourov u Medvědic
18. 06. 2020 Usnesení z 9. zasedání Rady města Třebenice dne 08.06.2020
18. 06. 2020 Záměr prodeje hmotné nemovité věci - nově oddělený pozemek p. č. 993/19 v obci Třebenice a k. ú. Medvědice
11. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška ÚMČ ..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020
09. 06. 2020 Závěrečný účet města Třebenice za rok 2019
09. 06. 2020 Usnesení 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice ze dne 01.06.2020
09. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
08. 06. 2020 Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) - Návrh Závěrečného účtu za rok 2019, přílohy
05. 06. 2020 Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Třebenice - Kaplířova, Tyršova ulice - 08.06.2020
03. 06. 2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
27. 05. 2020 Usnesení z 8. zasedání Rady města Třebenice dne 18.05.2020
26. 05. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání - soukromá praxe pro děti a dorost v budově č. p. 87 v obci Třebenice
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - posílení kNN Mrsklesy
18. 05. 2020 Sběr drobných nebezpečných odpadů v sobotu 23. května 2020
18. 05. 2020 Objednávkový systém v ordinaci MUDr. Lukešové
16. 05. 2020 Usnesení z 7. zasedání Rady města Třebenice dne 27.04.2020
16. 05. 2020 Oznámení o konání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice
15. 05. 2020 Usnesení z 7. zasedání Rady města Třebenice dne 27.04.2020
14. 05. 2020 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 03.2020
13. 05. 2020 Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020
13. 05. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Otevření sportovní haly v Třebenicích veřejnosti od 15.5.2020
12. 05. 2020 Návrh na Závěrečný účet města Třebenice za rok 2019
11. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky vody 12. května 2020 v ulici Loucká a Havlíčkovo náměstí
07. 05. 2020 Záměr prodeje pozemků p. č. 79/1, 79/2, 639, 528/3, 79/3, 75, 78/2 v obci Třebenice a k. ú. Kocourov u Medvědic

XML