Město Třebenice

Město, městys, obec, MČ
Okres Litoměřice

http://mesto-trebenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Třebenice
Paříkovo nám. 1
411 13 Třebenice

Datová schránka: 445bayh
E-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/19
14. 01. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor za účelem podnikání, nacházejících na pozemku p. č. 311/1 v obci a k. ú. Třebenice, o celkové výměře 12,25 m2 /kiosek na fotbalovém hřišti/
10. 01. 2020 Rozpočet společnosti SERVISO, o. p. s. na rok 2020
09. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. ledna 2020
02. 01. 2020 1. svoz popelnic v roce 2020
27. 12. 2019 Usnesení z 20. zasedání Rady města Třebenice ze dne 16.12.2019
20. 12. 2019 Termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad v 1. pololetí roku 2020
18. 12. 2019 Cenový výměr pro vodu pitnou pro rok 2020
18. 12. 2019 Usnesení 7. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 02.12.2019
17. 12. 2019 Nabídka pronájmu parkovacích míst
17. 12. 2019 Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
17. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019
17. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnosti nahlédnutí do jejich listinné podoby
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označování pracovních míst v obcích
11. 12. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 283/11 v obci a k. ú. Třebenice
10. 12. 2019 Oznámení o změnách v třídění komunálního odpadu a v poplatcích za jeho odvoz
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Lesy, kůrovcová kalamita
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, Paříkovo nám.
07. 12. 2019 Usnesení z 19. zasedání Rady města Třebenice ze dne 25.11.2019
02. 12. 2019 Usnesení z 18. zasedání Rady města Třebenice ze dne 11.11.2019
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Odvolání zákazu odběru povrchových vod
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
19. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 11. 2019 Oznámení o konání 7. Veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice dne 2. 12. 2019
15. 11. 2019 Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 09/2019
15. 11. 2019 Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2020
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci akce - Opravy trhlin a spár na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji
07. 11. 2019 Čipování psů v Mrsklesích, Medvědicích a Kocourově 9.11.2019
06. 11. 2019 Adresný záměr pronajmout část pozemku p. č. 283/11 v obci a k. ú. Třebenice
05. 11. 2019 Usnesení z 17. zasedání Rady města Třebenice ze dne 21.10.2019
05. 11. 2019 Pozvánka na jednání členské schůze Sdružení obcí pro nakládání s odpady a projednávané dokumenty
01. 11. 2019 Adresný záměr prodloužení doby výpůjčky pozemků p. č. 714/3 a st. p. č. 149 v obci Třebenice a k. ú. Medvědice
01. 11. 2019 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v obci Mrsklesy
29. 10. 2019 Tvořivé dílničky k Knihovně
26. 10. 2019 Ordinační doba lékařské pohotovostní služby (LPS) v Nemocnici Litoměřice, a.s.
22. 10. 2019 Informace o přerušení dodávky vody v obci Medvědice dne 22.10.2019
22. 10. 2019 Oznámení o mimořádné odstávce systému Czech POINT
16. 10. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu - k. ú. Medvědice
16. 10. 2019 Záměr obce o právu provést stavbu na pozemku p. č. 673/1 v obci Třebenice, k. ú. Mrsklesy
11. 10. 2019 Usnesení z 16. zasedání Rady města Třebenice ze dne 30.09.2019
08. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Třebenice, ul. Loucká, havárie vod. řadu
07. 10. 2019 Informace o odstávce vody
07. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Medvědice
07. 10. 2019 Ceník č. 1/2019 - knihovna
07. 10. 2019 Oznámení o výkonu zeměměřických činností v roce 2019
01. 10. 2019 Usnesení z 15. zasedání Rady města Třebenice ze dne 16.09.2019
27. 09. 2019 Informace pro občany - zrušení opravy mostku v Chodovlicích
26. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
26. 09. 2019 Usnesení 6. veřejného zasedání ZM Třebenice ze dne 02.09.2019

XML