« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.156/2020 PDZ Oprava povrchu I/6 st.km 87,025-90,846.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv-oop_c.156-2020_verusicky.doc.pdf
Karl OV VARYO Mag'lerál másla Karlovy Vary- Moskevská 21,36“ 20 Karlovy Vary y ODBOR DOPRAVY
<br> Spiszn.: 11947/OD/20 ROADFIN STAVBY s.r.o.Č.j.: 11947/0D/20—2 Plzeňská 1147 Karlovy Vary,dne 10.7.2020 330 27 Vejprnice
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 5/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY &.156/2020
<br> Stanovení přechodné úpravv provogj na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a vsouladu s ustanovením 9 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.právnické osobě: ROADFIN STAVBY s.r.o <.>,na základě podané žádosti dne 9.7.2020 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 8.7.2020 pod č.j.KRPK-35691-4/ČJ-2020-1QOODP <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici II/205,III/00616,|||/00622,Ill/00623,III/1947,III/00621,|||/00615,III/1948 v obci Verušičky - Vahaneč
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanoveni <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Oprava povrchu pro etapy 1a,1b a 1c,v silnice l/6 úsek staničení km 87,025 - 90,846 v obci Verušičky - Váhaneč" <.>
<br> Na dobu: od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 25.9.2020 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,||.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude pro...

Načteno

edesky.cz/d/4004377

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz