« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.273/2019 MDZ na pozemní komunikaci na p.p.č. 1700 k.ú. Bor u Karlových Var.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv-oop_stanoveni_c.273-2019-2_sadov.doc.pdf
Magistrát města Karlovy Vary- Moskevská 21,36' 20 Karlovy Vary Karlovy VARYo
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> $pis.zn.: 19772/OD/19 Obec Sadov C.j.: 19772/OD/19—7 Sadov 34 Karlovy Vary,dne 24.6.2020 360 01 Karlovy Vary 1
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY &.27312019
<br> Věc: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu sustanovením g 171,5 172 a 5 173 zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.; právnické: osobě: Obec Sadov,IČ 00254959,Sadov 34,360 01 Karlovy Vary 1 na základě podané žádosti dne 23.10.2019,po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Dopravní inspektorát Karlovy Vary ze dne 14.10.2019 pod č.j.KRPK—79579-2/CJ-2019490306 <,>
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikací na p.p.č.1700 k.ú.Bor u Karlových Var v obci Sadov — Bor,„B 11 —zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 — text: Mimo dopravní obsluhy“ <,>
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a)kosazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát ze dne 14.10.2019 pod č.j.KRPK—79579—2IČJ-2019- 190306,které je jedním z podkladů tohoto řízení <,>
<br> b) Provedení a umístění svislých dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou MD (529412015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 65,MDS ČR); musí být užity dopravní značky v retroreflexním pr...

Načteno

edesky.cz/d/4004376

Meta

Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz