« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 10. zasedání Rady města Třebenice dne 22.06.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 10. zasedání Rady města Třebenice dne 22.06.2020
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování
osobních údajů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Třebenice s omezeným
rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 10.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 22.06.2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.10/1/2020
<br>
RM schválila program svého jednání <.>
<br>
Usnesení č.10/2/2020
<br>
RM bere na vědomí stav účtu k 22.06.2020 <.>
<br> Usnesení č.10/3/2020
<br>
RM schválila kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
Usnesení č.10/4/2020
<br> RM schválila odpisový plán dlouhodobého majetku Základní školy a mateřské školy,p.o.<,>
Paříkovo náměstí 133,411 13 Třebenice,IČO: 71012117,na rok 2020 <.>
<br>
Usnesení č.10/5/2020
<br>
RM vzala na vědomí informaci o změně přílohy č.3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů od firmy EKO-KOM,a.s <.>,se sídlem Na Pankráci 1685/17,140 00
Praha 4,IČO: 25134701 na zajištění sběru kovových odpadů prostřednictvím nádob a pytlů <.>
Jedná se o změnu sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek od 01.07.2020 <.>
<br> Usnesení č.10/6/2020
<br>
RM schválila Dodatek č.5 smlouvy o výpůjčce automatizovaného externího defibrilátoru
Lifepak 1000 s příslušenstvím mezi Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje,p.o <.>
se sídlem Sociální péče 799/7A,400 11 Ústí nad Labem,IČO: 00829013,zastoupenou
ředitelem MUDr.Iljou Deylem (dále jen půjčitel) a městem Třebenice,se sídlem Paříkovo
<br>
<br>
<br>
náměstí 1,411 13 Třebenice,IČO: 00264521,zastoupeným starostkou Ing.Evou Hajnou (dále
jen vypůjčitel),a to do 30.6.2021 <.>
<br> Usnesení č.10/7/2020
<br>
RM schválila smlouvu mezi městem Třebenice,Paříkovo nám.1,411 13 Třebenice <,>
IČO: 00264521 zast...

Načteno

edesky.cz/d/4004039

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz