« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Umístění stavby s názvem "Obytný soubor Písečná" na pozemcích v k.ú. Troja -oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí STR-73081/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Umístění stavby s názvem "Obytný soubor Písečná" na pozemcích v k.ú. Troja -oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí STR-73081/2020
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/4 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1038224/2020 Počet listů/příloh: 2/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 1081688/2013/STR 3.7.2020
<br>
<br>
<br> Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí
<br> Magistrát hl.m.Prahy odbor stavebního řádu jako odvolací orgán příslušný podle ustanovení
<br> § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a podle ustanovení § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen správní řád),vedl odvolací řízení ve věci rozhodnutí
<br> Úřadu městské části Praha 8,odboru územního rozvoje a výstavby spis.zn.: MCP8
<br> 030679/2012/OV.Pet,č.j.: MCP8147816/2012 ze dne 22.5.2013,jehož předmětem je umístění
<br> stavby nazvané: "Obytný soubor Písečná" na pozemcích parc.č.1083/15,1083/16,1083/17 <,>
<br> 1083/42,1083/48,1083/50,1083/51,1083/101,1083/102,1083/103,1724/2,1724/15,1724/17 <,>
<br> 1724/23.Toto rozhodnutí odvolací orgán částečně změnil a ve zbytku potvrdil rozhodnutím
<br> sp.zn.: S-MHMP 1081688/2013/SUP/Li ze dne 17.7.2014.Proti tomuto rozhodnutí byla ze
<br> strany účastníků řízení podána žaloba k Městskému soudu v Praze.Městský soud v Praze
<br> rozsudkem č.j.6A 179/2013-193 žalobu zmítl a potvrdil rozhodnutí odvolacího orgánu <.>
<br> Následně byla účastníky řízení podána kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu <.>
<br> Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j.7As 143/2017-75 zrušil rozsudek Městského soudu
<br> v Praze a zároveň i rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy,odboru stavebního řádu a vrátil věc
<br> Magistrátu hl.m.Prahy,odboru stavebního řádu zpět k odvolacímu řízení <.>
<br> V průběhu odvolacího řízení žadatel...

Načteno

edesky.cz/d/4003354

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz