« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Veřejná vyhláška Usnesení oprava zřejmých nesprávností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška usnesení zřejmých nesprávností zde:
Samostatné odděleni silničního hospodářství
<br> FÉH-k-nm- <.>
<br> o s e :: n,!; sss " ' “31:17 ______ já:—' "- ' ů? !.<.> : Váš dopis: D „.“77“ —'-*—f—r„-.a_„_„_ ' OE,' 53,1,<.> <.>,».<.> : Spisová značka: SOSHIZSBOSIZOZOISOSH/Kleč '() 2020 —í]5_ 2 4,Mf? Číslo jednací: MeUPB 5490912020 Přilony- :“,'.„a.<.>.<.>.<.>.V ;--————-—s Datum.24.5.2020 "Up/7441 [',/Á," / „mm; Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXX E—mail: ondrej.klecka©pribram.eu Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Výroková část: Městský úřadu Příbram,samostatné oddělení silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán vydal oznámení o zahájení řízení č.j.MeUPB 47437l2020 dne 03.06.2020,na stavbu: D4 Milín - Lety,doprovodné komunikace
<br> Správní orgán usnesením podle 5 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení oznámení zřejmou nesprávnost ve výčtu stavebních objektu na straně 2 a to tak,že text zřejmé nesprávnosti:
<br> Stavba obsahuje:
<br> jedná se o doprovodné komunikace a rekultivace zrušených komunikací ke stavbě rychlostní komunikace R4 v úseku křižovatky Milín - Lety:
<br> - 80 126 Stezska pro chodce
<br> - 80 130 Přeložka II/604
<br> - 80 131 Místní komunikace Mýšlovice - SO 132 Přeložka ||f604 "Na Čmíně"
<br> - 80 134 Přeložka ÚK Mýšlovice
<br> - 80 135 Přeložka Ill/0048 Zbenice
<br> - SC 136 Přeložka Ill/10250 Bukovany - SC 137 Přeložka "1604
<br> - SO 138 Přeložka |||/0048
<br> » 80 140 Přeložka III/10245 Kozárovice - 80 150 Přeložka MK Rtišovice
<br> - SC) 152 Účelová komunikace
<br> - SO 153 Polní cesta
<br> - 80 154 Přeložka polní cesty
<br> - 30 155 Přeložka MK Hoňce
<br> » SO 156 Polní cesta
<br> - SC) 157 Polní cesta
<br> - SC 190 Dopravní značení D4
<br> - SC 192 Provizorní komunikace a dopravní značení - 80 221 Most na III/0046 v km 53,758 — SC) 222 Most — vlečka v km 55,011
<br> - SO 223 XXXX do XXXXXXX v km XX,XXX - SO XXX Most v km 62,117
<br> - SC 273 Most v km 62,793
<br> - SO 82...

Načteno

edesky.cz/d/4002307

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz