« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 765, k. ú. Vršovice, Bulharská 718/33, Praha 10 TSK-73059/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 765, k. ú. Vršovice, Bulharská 718/33, Praha 10 TSK-73059/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu (5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR VYPÚJČIT
<br> část komunikace Bulharská 718/33,Praha 10 za účelem jednoho vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: XXX XXXXXXX Bulharská XXX/XX,Praha XX
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Oddělení dopravy v klidu telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 4.7.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 19.7.2020
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> referent oddělení dopravy v klidu
<br> TECHÍ šaška—lá MGÍŘÁQÍ
<br> _ hl.m.PPAHY,& s <.>
<br> Rásnovka 770/3,110 00 PRAÍ- -.1! Á
<br> (\
<br> 9204562175,parc.č.765,k.ú.Vršovice,Praha 10

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz