« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Záměr č. 39/2020/ORM - pronájem místnosti č. 3 ve 2.n.p. v domě Pod Kostelem 117, Rokycany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 39/2020/ORM - pronájem místnosti č. 3 ve 2.n.p. v domě Pod Kostelem 117, Rokycany
IČO ID datové schránky telefon fax úřední dny
00259047 mmfb7hp 371706101,706111 371706115 Po a St od 7.00 do 17.00 hodin
<br> MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
v platném znění,a rozhodnutí Rady města Rokycany dne 25.9.2018 pod číslem usnesení 13136 <.>
<br> Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání
<br> Město Rokycany zveřejňuje záměr č.39/2020/ORM - pronájem prostoru sloužícího
k podnikání - místnosti č.3 ve 2.n.p.v domě Pod Kostelem 117,Rokycany na
stavební parcele 231 v k.ú.Rokycany o celkové výměře podlahové plochy 13,6 m2 na
dobu neurčitou,za minimální nájemné ve výši 850,- Kč/m2/rok <.>
<br> Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou <.>
<br> Minimální nabídková cena je 850,- Kč/m² /rok.Nájemné je osvobozeno od platby DPH <.>
<br> Nájemné je splatné čtvrtletně do 15.dne prvního měsíce čtvrtletí.Součástí nájemného není
úhrada nákladů za služby související s užíváním pronajatého prostoru (dodávky energií -
elektřina,teplo,voda) <.>
<br> Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo a adresu/sídlo <.>
Dále zájemce v nabídce uvede účel nájmu a případné další podmínky k uzavření smluvního
vztahu <.>
<br> Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem
<br> „NEOTVÍRAT – záměr číslo 39/2020/ORM“
<br> a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději 17.8.2020 do 12:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Rokycany:
<br> Městský úřad v Rokycanech
Podatelna
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany - Střed
<br> V případě doručení minimálně jedné nabídky v řádném termínu nebude na nabídky došlé
po termínu brán zřetel.Město Rokycany si vyhrazuje právo přijaté nabídky odmítnout <,>
případně schválený záměr zrušit <.>
<br> Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Rokycany,odbor rozvoje města:
XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,e-mail: jana.spelino...

Načteno

edesky.cz/d/4001066


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz