« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - SONO - Oznámení o zveřejnění č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SONO - Oznámení o zveřejnění č. 1/2020
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
<br> Čížkovice,Želechovice 48
<br> 410 02 Lovosice
IČ: 46772707
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění
č.1/2020
<br>
Schválené usnesení z členské schůze svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro nakládání s odpady <,>
která se konala dne 23.června 2020 na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří,bylo zveřejněno na
úřední desce svazku (vjezd do areálu „SONO“) a v elektronické podobě na webových stránkách
www.skladkasono.cz na níže uvedeném odkazu včetně schválených ekonomických dokumentů:
<br> http://www.skladkasono.cz/uploads/5c16ae945ff87bc027aa8306ab9d2aee85b3a74a_uploaded_Usnesen%C3%AD_%C4
<br> %8CS_%C4%8Derven_2020.pdf
<br>
Závěrečný účet za rok 2019 včetně Zprávy nezávislého auditora
<br> http://www.skladkasono.cz/uploads/37912c6adf3e5140166237ca1da4e25d24f04f0b_uploaded_Z%C3%A1v%C4%9Bre
<br> %C4%8Dn%C3%BD_%C3%BA%C4%8Det_SONO_2019_schv%C3%A1len%C3%BD.pdf
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.1 + 2/2020
<br> http://www.skladkasono.cz/uploads/f1ebc772004f89687b49dee2cfe8e561c9053def_uploaded_Rozpo%C4%8Dtov%C3
<br> %A9%20opat%C5%99en%C3%AD%201+2_2020.pdf
<br>
Do listinné podoby dokumentů je možné nahlédnout na ekonomickém odboru společnosti SONO
PLUS,s.r.o.v provozní budově areálu zařízení „SONO“,na adrese obec Čížkovice,část obce
Želechovice 48 <.>
Zveřejněno v souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů <.>
<br> Za Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Zubáková Venuše <,>
zapisovatel jednání členské schůze
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sdružení je zapsáno v Rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu v Ústí nad Labem pod č.j.3/1994 –SDRUŽENÍ(OkÚ Litoměřice)

Načteno

edesky.cz/d/4000620


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz