« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - ekonom / ekonomka v odboru sociálních věcí - na dobu určitou (1/2 úvazek) PER-72958/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ekonom / ekonomka v odboru sociálních věcí - na dobu určitou (1/2 úvazek) PER-72958/2020
OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
obsazuje pracovní místo
<br>
<br> ekonom / ekonomka
v odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 3084)
<br>
<br> Pracovní poměr úředníka / úřednice bude sjednán na dobu určitou,po dobu realizace projektů v rámci
<br> výzev „Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních
<br> služeb“ a „Podpora procesů ve službách“,nejdéle do 31.12.2022 <.>
<br>
<br> Místo výkonu práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní úvazek 20 hodin týdně.Termín předpokládaného nástupu: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  Posuzování požadavků příspěvkových organizací financovaných v rámci realizace projektů <.>
<br>  Zpracovávání statistických údajů za příspěvkové organizace a vyhodnocování ekonomických
ukazatelů <.>
<br>  Zajištění finančního řízení projektů a jednotlivých aktivit v přípravné a realizační fázi <.>
<br>  Zajišťování činností souvisejících se správou svěřeného rozpočtu (zejm.provádění přesunů
finančních prostředků mezi položkami,sestavování podkladů pro návrh rozpočtu,kontrola
<br> čerpání a využívání finančních prostředků,zpracování podkladů pro rozbory hospodaření) <.>
<br>  Evidence nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím <.>
<br>  Evidence smluv <.>
<br>  Příprava podkladů pro jednání orgánů hl.města Prahy <.>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
<br> c) způsobilost k právním úkonům
<br> d) bezúhonnost2) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Požadované vzdělání a odborná kvali...

Načteno

edesky.cz/d/3992057

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz