« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista / specialistka ochrany ovzduší a klimatu v odboru ochrany prostředí PER-72959/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

specialista / specialistka ochrany ovzduší a klimatu v odboru ochrany prostředí PER-72959/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 1.července 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> specialista / specialistka ochrany ovzduší a klimatu
<br> v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1047)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: specialista / specialistka ochrany ovzduší a klimatu,s místem výkonu
<br> práce Praha,v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  Analýza a vyhodnocování aspektů ochrany ovzduší v rámci hlavního města Prahy <.>
<br>  Příprava a zpracovávání plánů,bilancí,programů,expertiz,posudků,analýz a
obdobných krajských metodických dokumentů pro problematiku jednotlivých složek
<br> životního prostředí <.>
<br>  Koordinace,aktualizace a projednávání návrhů opatření zařazených do Programu
zlepšování kvality ovzduší (PZKO).Řízení pracovní skupiny PZKO <.>
<br>  Zajištění koordinace přípravy osvětových kampaní v oblasti ochrany ovzduší <.>
<br>  Koordinace naplnění opatření vyplývajících z mezinárodního projektu InAirQ a z dalších
souvisejících mezinárodních projektů a programů <.>
<br>  Dohled a průběžná kontrola plnění úkolů jednotlivých subjektů spolupracujících při
naplňování koncepčních dokumentů zaměřených na zlepšení kvality ovzduší,konzultace
<br> a další formy spolupráce s těmito subjekty <.>
<br>  Příprava,zadávání a kontrola veřejných zakázek v souvislosti s opatřeními vyplývajícími
z PZKO a problematiky změn klimatu <.>
<br>  Spolupráce na přípravě návrhů obecně závazných vyhlášek hlavního města...

Načteno

edesky.cz/d/3992056

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz