« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Malešice a k.ú. Strašnice HOM-72887/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Malešice a k.ú. Strašnice HOM-72887/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě části pozemků parc.č.806/628,parc.č.806/653,parc.č.806/825,parc.č.806/826 <,>
parc.č.806/827 a parc.č.806/828 v k.ú.Malešice a parc.č.2244/1,parc.č.2244/219,parc.č <.>
2244/222,parc.č.2244/226 a parc.č.2244/173 v k.ú.Strašnice pro společnost INGAS PRAHA
spol.s r.o.(investor: PPD,a.s.) o výměře 600 m2 za účelem užívání pozemků v rámci akce
“Praha 10,k.ú.Malešice,Strašnice,Nad Úžlabinou,Hostýnská a další,stavební úpravy STL a
NTL plynovodů“ (k vyjádření č.j.MHMP 2322965/2019 ze dne 18.11.2019)
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-72887/2020
Zveřejněno od: 01.07.2020 do: 17.07.2020
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/3992055


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz