« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Veřejná vyhláška Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška zde:
MĚSTSKÝ ú ŘAD PŘÍBRAM Stavební úřad a územní plánování
<br> Vášdopis: „ Obecní úřad Ciadopm.Spisová značka: MeUPB/50525/2019/SUUP/Buch M | L íN Clslojednaci : Meu PB 52649/2020 za a
<br>._ mat Datum.17.06.2020 DOSlO 2020 "UG" ' 8 Vyřizuje: lng.Dana Buchaíova 'P/fííúhyí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Umm E—maíl: dana.bucha|ova©pribram.eu _ "' _,_.<.> ý / _ ť? Telefon: 318 402 468 /p 'ď/£"£m"1fťýa /%
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ s PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Příbram,Stavební úřad a územní plánování,jako příslušný správní orgán vsouladu s ustanovením 5 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 15.05.2019 na žádost,kterou podalo
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR„ IČO 65993390,Na Pankráci č.p.546/56,140 00 Praha 4—Nusle,které zastupuje PUDIS a.s <.>,ICO 45272891,Nad Vodovodem č.p.3258/2,100 00 Praha 10
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci
<br> D4 lI/118 - Milín,dálniční odpočívka BUK na pozemku parc.č.696/7,696/17,696/31,696/38,696/56,696/1,698/10,698/11,698/12,698/16,1335/1,1335/2,1335/3 v katastrálním území Milín <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Příbram,Stavební úřad a územní plánování,úřední dny Po.St 8-12 a 13-17,Pá 8-10,\: ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věcí rozhodne <.>
<br> Poučenk
<br> Sdělení se netýká žadatele,pokud se jeho žádostí v plném rozsahu vyhovuje,a účastníka,který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnuti <.>
<br> otisk úředního razítka
<br> lng.XXXX XXXXXXXXX referent Stavebního úřadu a územního plánování
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘíBRAM H Tyršova ma,261 19 Příbram | T: 318 402 211 - E: e-podatelna©pribram.eu www.pribrameu ID datové schránky: Zebbrqu - IČO: 00243532
<br> aČ.j.McUPB 52649/2020 str.2
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce ...

Načteno

edesky.cz/d/3991879

Meta

Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz