« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Záměr prodeje hmotné nemovité věci pozemku p. č. 62/23 v obci Třebenice a k. ú. Mrsklesy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje hmotné nemovité věci pozemku p. č. 62/23 v obci Třebenice a k. ú. Mrsklesy
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
__________________________________________________________________________
<br> Zveřejnění záměru prodeje hmotné nemovité věci dle §39 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Záměr prodeje hmotné nemovité věci
<br>
<br> pozemku p.č.62/23 v obci Třebenice a k.ú.Mrsklesy
<br>
Město Třebenice zveřejňuje svůj záměr prodat hmotnou nemovitou věc:
<br>
<br>  pozemek p.č.62/23 o celkové výměře 2688 m2,druh pozemku: orná půda
<br> v obci Třebenice a k.ú.Mrsklesy,zapsaný na LV 1,v majetku města Třebenice <.>
<br>  Pozemek nabízený k prodeji je vyznačen na mapě růžovou barvou.Vklad do KN a daň
z nabytí nemovitosti hradí kupující <.>
<br>
<br>  Minimální nabídková cena byla stanovena ve výši 450 Kč/m2 <.>
<br>
Prodej se uskuteční obálkovou metodou <.>
<br> a) Nabídku v písemné formě podejte ve lhůtě pro podání nabídek v řádně zalepené obálce
označené názvem „Záměr prodeje pozemku p.č.62/23 v k.ú.Mrsklesy“ <.>
<br> b) Na adresu Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice,nebo ji doručte
osobně do podatelny MěÚ Třebenice na téže adrese,kancelář v přízemí <.>
<br> c) Obálka bude opatřena adresou odesílatele (k případnému vyrozumění uchazeče
o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek) <.>
<br> d) Otevírání obálek bude neveřejné <.>
e) Město Třebenice si vyhrazuje právo záměr prodeje bez uvedení důvodu zrušit <.>
<br>
<br>
<br> Připomínky k vyvěšenému záměru mohou být podávány na podatelně městského úřadu
<br> či zaslány poštou na adresu městského úřadu: Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice <.>
<br>
<br> Záměr prodeje pozemku odsouhlasila Rada města Třebenice dne 22.06.2020 usnesením
<br> č.10/15/2020 <.>
<br>
<br> Záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů,posledním dnem termínu doručení připomínek je
<br> 17.07.2020 do 14.00 hod <.>
<br>
<br>
V Třebenicích dne 01.07.2020
<br> Ing.XXX XXXXX v.r <.>
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 01.07.2020
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Město Třebenice,Pařík...

Načteno

edesky.cz/d/3982972

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz