« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Záměr dle § 36 odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb., Jungmannova 734/4_část NJ 101_výměra cca 58,80 m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jungmannova_4_WC.jpg
Jungmannova_4_vstup_do_NP.jpg
Jungmannova_4_komora.jpg
Jungmannova_4_kancelar_prodejni_mistnost_2.jpg
Jungmannova_4_kancelar_a_zadveri_prodejni_mistnost_1.jpg
Jungmannova_732_4_-_NP_101_-_planek.pdf
fgfmz
<br> /V/0 757
<br> ŘWŠNŠ šwQ—YŠ “& “) X&%\hk$ >\\ “ŠŘQQ % <.>
<br> &*.ŠLJMÝ * Šaj-Š wlŘŠŠQDš Š xmgm'šďň'
<br> L M"
<br> 4670
<br> 0/5“
<br> 1/73?
<br> gew
<br> „653 l <,>
<br> Mlý
Jungmannova_732_4_-_NP_101_-_popis.pdf
Jungmannova 732/4 – NP 101 – prodejna
<br>
<br> NP se nachází v 1.NP domu Jungmannova 732/4,Praha 1 <.>
<br> Vstup do NP je přímo z ulice Jungmannova,do ulice jsou situovány 2 velké výkladce <.>
<br> V prostoru se nachází 2 prodejní místnosti,sklad a sociální zázemí s okny do XXXXX domu <.>
<br>
<br> NP má etážové topení a vlastní plynový kotel,vstupní dveře a výkladce jsou kovové prosklené <,>
<br> podlaha v celém prostoru dlažba.Strop plochý s podhledy <.>
<br> V nebytovém prostoru se nachází rozvody vody (s vodoměrem),elektroinstalace,plynové
<br> rozvody.Elektroměr a plynoměr je umístěn v chodbě do domu <.>
<br>
<br> Prostor byl užíván jako prodejna nepotravinářského zboží <.>
usneseni.pdf
Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ
<br> 23.schůze
<br> číslo UR20_0675 ze dne 15.06.2020
<br> Záměr na pronájem části nebytového prostoru v domě č.p.732,k.ú.Nové Město,Jungmannova 4,Praha 1 podle 5 36 odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb <.>
<br> Rada městské části
<br> 1.schvaluje záměr podle & 36 odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb.na pronájem části nebytového prostoru: 1.1 č.p.732,k.(1.Nové Město,Jungmannova 4,Praha 1
<br> část nebytové jednotky číslo 732/101 v 1.nadzemním podlaží domu,výměra cca 10 m2,pro: Společenství vlastníků jednotek pro dům Jungmannova č.p.732 Praha 1,IC: 27420078,účel nájmu: umístění svozových nádob na komunální odpad,sklo,plasty a papír v bytovém domě Jungmannova 732/4,Praha 1
<br> 1.2 č.p.732,k.ú.Nové Město,Jungmannova 4,Praha 1
<br> část nebytové jednotky číslo 732/101 v 1.nadzemním podlaží domu,výměra cca 58,80 m2,kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského zboží
<br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> 2.ukládá zveřejnit záměry ná úřední desce Úřadu městské části Praha 1 dle bodu 1) tohoto usnesení
<br> 2.1 Zodpovídá: Mgr.XXXX XXXXX,Termín: XX.XX.XXXX Vedoucí odboru OTMS
<br> Ing.XXXX XXXXX XXXX XXXXX starosta městské části Praha X X.místostarosta městské části Praha 1
<br> zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXXX,Katastr Ičlové Město (část) předkládá: MUDr.XXX XXXXXXX,člen RMC Pl bod jednání: BJXXXX/XXXX
<br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
Jungmannova_4_cast_NJ_101_cca_58_8m2.pdf
Pořadové číslo: 53/7/2020/Z Odbor technické a majetkové správy
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Úřad městské části,Vodičkova 18,115 68 PRAHA 1 - Nové Město
<br> Doba vyvěšení: od 1.7.2020 do 30.7.2020
<br> Ulice: Jungmannova č.p.: 732 č.o.: 4 k.ú.Nové Město,Praha 1
<br> Záměr podle © 36,odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru
<br> část nebytové jednotky číslo 732/101 v 1.nadzemním podlaží domu,výměra cca 58,80 m2,kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského zboží (registrace zájemců na prohlídky — tel.č.221 097 548 (549)
<br> (usnesení číslo UR20_0675 ze dne 15.06.2020)
<br> Mgr.XXXX XXXXX
<br> vedoucí odboru technické a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1
<br> Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Uřadu MČ Praha 1,Vodičkova 18,Praha 1,a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených čislem záměru a nápisem ZÁMĚR — NEOTVIRAT <.>

Načteno

edesky.cz/d/3981657

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz