« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Závěrečný účet obce Milín za rok 2019 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přílohy k závěrečnému účtu obce Milín 2019
P��loha �.1.pdf
<br>
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br>
Název a sídlo účetní jednotky: Obec Milín
ul.11.května 27
262 31 Milín
<br>
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 6 500 000,00 8 288 000,00 8 287 291,76 127,5 100,0
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 200 000,00 225 000,00 223 660,45 111,8 99,4
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 500 000,00 760 000,00 754 672,01 150,9 99,3
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 500 000,00 7 028 000,00 7 027 781,16 127,8 100,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 336 000,00 1 335 890,00 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 12 000 000,00 15 816 000,00 15 816 249,50 131,8 100,0
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.5 000,00 40 000,00 31 565,50 631,3 78,9
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 715 000,00 702 412,20 98,2
0000 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 40 000,00 37 050,00 92,6 92,6
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.1 000,00 1 000,00
0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 3 000,00
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 55 000,00 54 032,00 108,1 98,2
0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 100 000,00 100 000,00 80 387,67 80,4 80,4
0000 1361 Správní poplatky 500 000,00...
Závěrečný účet 2019.pdf (1.39 MB)
Závěrečný účet obce Právní rámec 517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,š43 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> ÚDAJE o OBCI
<br> Adresa: OBEC MILÍN,1 l.května 27,262 31 Milín,IČ: 00242730 Telefonické spojení: starosta obce 318691159,mobil 603264596,starostamilín©seznamcz
<br> místostarosta obce 318691325,mobil 603958654,obecmilinQvolnvcz podatelna 3 18691326,fax 3 18691326,milin.podatelna©volny.cz
<br> účtárna 31 8691 144,milin.uctama©volny.cz Webové stránky obce na adrese http://Www.milin.cz/ <.>
<br> Počet obyvatel k datu 31.12.2019: 2 096
<br> z toho Milín 1.666 Konětopy 207 Buk 71 Kamenná 61 Stěžov 59 Rtišovice 32
<br> Zastupitelstvo obce v roce 2019 Starosta: Ing.XXXXX XXXX
<br> Místostarosta: XXXXXXXX XXXXXXX Zastupitelstvo obce je XXčlenné.Jmenný seznam: Ing.XXXXX XXXXXX Ing.XXXXXX XXXXX Mgr.XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX Mgr.XXXXX XXXXXX MBA Ing.XXXXX XXXX Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Obdržel Ing.XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX Ing.XXX XXXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Rada obce je Sčlenná <.>
<br> Jmenný seznam: Ing.XXXXX XXXX Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX
<br> Počet jednání zastupitelstva za rok XXXX:
<br> Veřejné zasedání ZO č.1 — 6,celkem 6 jednání.Jednání rady obce č.1 — 34,celkem 34 jednání <.>
<br> Výbory: finanční,kontrolní Komise: kulturní,pro životní prostředí
<br> Složení výborů a komisí
<br> Finanční výbor: Předseda: lng.Zdenek Čedík Členové: XXXXX XXXXXXXXX Mgr.XXXXXX XXXXX Mgr.XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXX
<br> Kontrolní výbor:
<br> Předseda: XXXX XXXXXXX
<br> Členové: Bc.XXXXXX XXXXX Veronika Slivková
<br> Kulturní komise:
<br> Předseda: Mgr.XXXX XXXXX Mgr.XXXX XXXXX XXXXX kaová XXXXXXXX XXXXX
<br> Komise pro životní prostředí: Předseda: XXXXXX XXXXX Ing.XXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Obecně závazné vyhlášky obce Milín — platné v roce 2019
<br> Vyhláška č.1/2...

Načteno

edesky.cz/d/3981584

Meta

Volby   Rozpočet   Územní plánování   EIA   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz