« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

E-aukce-podmínky.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 111
<br>
Č.j.MUCH 49178/2020 V Chebu dne 30.06.2020
<br>
<br>
<br>
Z Á M Ě R
<br> města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,po schválení Zastupitelstvem města Chebu
<br> dne 25.06.2020 záměr na prodej hmotných nemovitých věcí,nebo jejich částí – pozemků <,>
<br> ve vlastnictví města Cheb ve výběrovém řízení formou veřejné elektronické aukce takto:
<br>
<br> Katastrální území Cheb
<br>  pozemek parcelní číslo st.6744 – zastavěná plocha o výměře 1 247 m2,jehož součástí
je stavba č.p.2467 <,>
<br>  pozemek parcelní číslo st.6869 – zastavěná plocha o výměře 737 m2,jehož součástí je
stavba bez čp/če <,>
<br>  pozemek parcelní číslo 441/30 – ostatní plocha o výměře 191 m2 <,>
<br>  část pozemku parcelní číslo 527/1 – orná půda o výměře 110 178 m2,definovaná
urbanisticko-architektonickou studií <,>
<br>  část pozemku parcelní číslo 552/2 – ostatní plocha o výměře 168 941 m2,definovaná
urbanisticko-architektonickou studií <,>
<br>  část pozemku parcelní číslo 555/5 – ostatní plocha o výměře 4 266 m2,definovaná
urbanisticko-architektonickou studií <,>
<br>  část pozemku parcelní číslo 560/1 – trvalý travní porost o výměře 6 766 m2 <,>
definovaná urbanisticko-architektonickou studií <,>
<br>  pozemek parcelní číslo 569 – trvalý travní porost o výměře 1 210 m2 <,>
<br>  část pozemku parcelní číslo 571/1 – ovocný sad o výměře 18 269 m2,definovaná
urbanisticko-architektonickou studií <,>
<br>  pozemek parcelní číslo 590/1 – ostatní plocha o výměře 7 729 m2 <,>
<br>  pozemek parcelní číslo 590/5 – ostatní plocha o výměře 801 m2 <,>
<br>  pozemek parcelní číslo 590/6 – ostatní plocha o výměře 14 056 m2 <,>
<br>  pozeme...

Načteno

edesky.cz/d/3981557

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz