« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 51347/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
Dro - ||12129 Tuřany - Výkop pro kabe| Vo Návrší t Y V,Jz ťU -1 4 Ý ď a,\.š 't ?q,0q\) L,<.> -'\,<,> il\ďs ^e$"v ir Ý"š *t\v e tý \l Ť:- s.\ n z 4 n Výkop v ze|eném pásu z- trS*Ň*oN.oN** 44a\\ I u !'\ @ A + s:- t'.\ c.<.> l š,ů,t,'l"+ &,'z hut/t,lv/7r/a.ru rvi i:] s' [ $}j' ý ť;s.ani {.j.H$rš cdbor sÍavabil! -žíwinífu yxffi! |:/ t,/L.t:,Q/L',š 2020-06-30T05:25:55+0000 Not specified
MUCH 51347 2020 - ELČI_Tuřany
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 51347/2020 Cheb 29.06.2020
Sp.Zn.: KSÚ 5516/2020
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti ELČI s.r.o <.>,IČ: 263 69 818,Lidická 419/10 <,>
351 01 Františkovy Lázně,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnici III.třídy č.2129
(dále jen „silnice III/2129“) umístěné na p.p.č.643/1,k.ú.Tuřany u Kynšperku nad Ohří,obec Tuřany,a na veřejně
přístupné účelové komunikaci umístěné na p.p.č.446/2,k.ú.Tuřany u Kynšperku nad Ohří,obec Tuřany,po předchozím
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje ze dne 17.06.2020 pod č.j.: KRPK-42876/ČJ-2020-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/2129 umístěné na p.p.č.643/1,k.ú.Tuřany u Kynšperku nad Ohří,obec Tuřany <,>
a na veřejně přístupné účelové komunikaci umístěné na p.p.č.446/2,k.ú.Tuřany u Kynšperku nad Ohří,obec Tuřany <,>
v rozsahu: dle grafického návrhu tvořícího přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada...

Načteno

edesky.cz/d/3981556

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz