« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 301 V celnici 5, Fa podrazil, stěhování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_301.pdf
= "1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor péče o veřejný prostor |_ Fa Podrazil s.r.o.Mělnická 583/12 Malá Strana
<br> 150 00 Praha 5 _J
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 284591/2020/OPVP/301/LO Kateřina Louthanová/339 29.06.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.& XXX á š 173 odst.1 zákona č 5.00/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vPraze l,podané dne 17.06.2020 a po projednání spříslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy— odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V celnici v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v období 31.7.2020 — 2.8.2020 vrozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 24.6 <.>,2020 Č.j.KRPA- 145741 -35/ČJ- 2020- OOOODŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> 0) Instalace ...

Načteno

edesky.cz/d/3980787

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz