« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 287 Nový svět, Bauing KV, Hradčany, kontejner

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_287.pdf
"1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID.PRAHA1
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> |_ BAUING KV s.r.o <.>
<br> Plaská 622/3 Malá Strana 150 00 Praha 5
<br> _1
<br> Č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPl 283767/2020/OPVP/287/LO Kateřina Louthanová/339 29.06.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.X XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o Stanovení přechodné/místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vPraze ],podané dne 10.06.2020 a po projednání spříslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor Služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci XXXX XXXX,Kanovnická v Praze X
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v období 10.7.2020 — 10.10.2020 v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek projejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 10.6.2020,Č.j.KRPA-145741-17/ČJ-2020-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být vretlexním provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3980784

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz