« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Seifertova 350/87, Praha 3, parc. č. 4343, k.ú. Žižkov TSK-72789/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seifertova 350/87, Praha 3, parc. č. 4343, k.ú. Žižkov TSK-72789/2020
Hlavní město Praha „
<br> Mariánské nám.2,Praha ],lC: 00064581,DIC:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,! 10 00 Praha 1 0 2.N A M U J E
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.13 i/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění reštauračni předzahrádky
<br> lokalita: Seifertova 350/87,Praha 3,Žižkov,období: 24.06.2020 —— 31.10.2020
<br> výměra 8 m2
<br> budoucí nájemce ELOARNAsxo.1Č0:an3uns Sídlo: Seifertova 350/87,Praha 3,Žižkov <,>
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,1 [O 00 Praha ],nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.Petr Fanoš,1112 obchodní oddělení,telefon: 257015143 První den zveřejnění: 24.06.2020 Poslední den zveřejnění: 09.07.2020
<br> podpis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/3980715


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz