« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72802/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72802/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha ],IC: 0006458l,DIČ:C20006458I zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> se sídlem Řásnovka 8/770,l 10 00 Praha ]
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze
<br> (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění restauračních předzahrádek a pevného stánku
<br> Číslojednací Budoucí nájemce Období Výměra Lokalita MČ IČO Parcelní kat.území m2 č <.>
<br> 9/20/1270/200 XXX XXX Vu,XX.XX.—- XX DěIHÍCká XXX/XX 7 08901147 2312/1 Holešovice předzahrádka Tusarova 1262/5,31.10.2020
<br> Praha 7,170 00 9/20/1270/201 XXXXX XXXXX,Čílova XX.XX.— XX Komunardů X 76505049 2306 Holešovice předzahrádka 86/18,Praha 6,30.12.2020 1001/30
<br> 162 00 9/20/1240/128 Hládkov s.r.o <.>,29.06— 4 Hládkov 686/3 6 24839655 2232 Střešovice předzahrádka H[ádkov 686/3,31.10.2020
<br> Praha 6,169 00 9/20/1240/129 Vino Flego s.r.o <.>,29.06.— 4 V Nových 6 08604070 1363 Vokovice předzahrádka Za Strahovem 31.10.2020 Vokovicích 85/6
<br> 1102/29,Praha 6 <,>
<br> 169 00 1/20/1240/231 Paučok s.r.o <.>,1.3.03.— 6 Zelený pruh 4 09043373 3165,Krč pevný stánek Chudenická 31.12.2020 3162
<br> 1059/30,Praha
<br> 10,102 00 9/20/1240/130 JIAJUN FU s.r.o <.>,22.06.— 20 Na Strži 409/14 4 05470986 3175/1 Krč předzahrádka Steinerova 30.10.2020 20 Matěchova 409/1 3177/6
<br> 974/20,Praha 4 <,>
<br> 149 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,1 [O 00 Praha i,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 24.6.2020 Poslední den zveřejnění: 9.7.2020
<br> Hro_3 64_20„_03 9
<br> lTECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> ! _ hi.rn.PRAHY,a.s <.>
<br> [Rasnovka 770/8,no 00 PRAHA1 124
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> f/MUÍ/
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Obchodní oddělení

Načteno

edesky.cz/d/3980713


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz