« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Evropská instalace prosklené fasády PKD-72803/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Evropská instalace prosklené fasády PKD-72803/2020
1/2
<br> ŠŽŽÍŠŠŠŽSŠÍŽŠŠŠŽ Mm lllllllllíllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllll
<br> Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPEBOUH
<br> Oddělení silničního správního úřadu
<br> <.>
<br> BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING
<br> CENTRE s.r.o <.>
<br> Vinohradská 151 1/230
<br> 100 00 Praha 10
<br> IC: 27457621
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXX Č.j.: XXXXXXXXX MHW-XXXXXX/XXXX/OXfDů Počet listů/příloh: X/X Spis.zn.: Datum: S—MHMP 921651/2020PKD 22.6.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.l zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podané dne 16.06.2020 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.0),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Evropská
<br> spočívající vumístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy »— odboru služby dopravní policie ze dne 15.06.2020,č.j.: KRPA 155246—1/ČJ-2020-0000DŽ„ TP66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním ...

Načteno

edesky.cz/d/3980712

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz