« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Koulova, umístění lešení TSK-72829/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Koulova, umístění lešení TSK-72829/2020
„,„W „m <.>,<.> <.>,<,>.<.> „.„„ „„_.<.>.<.> “ <.>,<.>
<br> Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČzC200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (Zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace Koulova za účelem umístění lešení
<br> lokalita: parc.č.4261,k.ú.Dejvice období: od 27.7.2020 do konce stavby Výměra: 18 m2
<br> budoucí nájemce: _SOVA stavební s.r.o.IČO/RČ: _29162360__ DIČ: _C229162360
<br> zapsán v obchodním rejstříku vedeném _U MS v Praze sídlo/bydliště: _U chaloupek 14/13,182 00 Praha 8
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Bc.XXXXXX XXXXXXX OS XXXX telefon:XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 24.6.2020
<br> Poslední den zveřejnění: 9.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3980706


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz