« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Patočkova, lešení, stavební výtah TSK-72837/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Patočkova, lešení, stavební výtah TSK-72837/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace Patočkova za účelem umístění lešení a stavebního výtahu
<br> lokalita: parc.č.3 768/1,k.ú.Břevnov období: od 16.7.2020 do konce stavby výměra: 37 m2
<br> budoucí nájemce: _WIS Nemovitosti a.s.IČO/RČ: _47537167___ DIČ: _cz47537167
<br> zapsán v _obchodním rejstříku vedeném _u MS v Praze sídlo/bydliště: _Muchova 242/2,160 00 Praha 6
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: Bc.XXXXXX XXXXXXX OS XXXX telefon:XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 24.6.2020
<br> 'Poslední den zveřejnění: 9.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3980705


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz