« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - nám.OSN - rekonstrukce kanalizace PKD-72842/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nám.OSN - rekonstrukce kanalizace PKD-72842/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGTSTTAT MĚSTA TRAAY |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIlllllllllllllllllIllllllllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPE634P| Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> ASTRA projekt,s.r.o <.>
<br> Pod Višňovkou 1662/21
<br> 140 00 Praha 4
<br> IC: 24227820
<br> <.>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXXXX XXXXXX,Bc.Č.j.: XXXXXXXXX NHM-XXXXXX/XXXX/XX/Šv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHlVIP 622870/2020PKD 23.06.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti společnosti POPE cz,a.s <.>,se sídlem Nádražní 25,252 63 Roztoky,zastoupené společností ASTRA projekt,s.r.o <.>,se sídlem Pod Višňovkou 1662/21,140 00 Praha 4,ze dne 30.04.2020,apo projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 91 118-4/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 25.05.2020
<br> vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> v umístění přenosného dopravního značení a zařízení a souvisejících dočasných úpravách stávajícího dopravního značení na místní komunikaci I.třídy Kolbenova a dalších pozemních komunikacích na území Hl.m.Prahy dotčených uzavírkou komunikace Kolbenova v rámci 5a.etapy rekonstrukce kanalizace v termínu 25.06.2020 — 27.10.2020 dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených po...

Načteno

edesky.cz/d/3980703

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz