« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Vyhlášení Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2021 OPP-72816/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2021 OPP-72816/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1327
ze dne 22.6.2020
<br> k návrhu na vyhlášení Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové
rezervace v roce 2021
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> vyhlášení Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové
rezervace v roce 2021 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - OPP MHMP
<br> 1.zajistit zveřejnění Programu pro označování provozoven na území Pražské
památkové rezervace v roce 2021 dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.6.2020
<br> 2.radní MgA.Haně Třeštíkové
<br> 1.předložit Radě HMP návrhy na poskytnutí dotací v rámci Programu dle bodu
I.tohoto usnesení
<br> Kontrolní termín: 30.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: radní MgA.XXXX XXXXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - OPP MHMP,radní MgA.XXXX XXXXXXXXXX
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1327 ze dne 22.6.2020
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor památkové péče
<br>
<br> Program pro označování provozoven na území Pražské památkové
rezervace v roce 2021
<br> podle § 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <,>
<br> a zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o hlavním městě Praze“)
<br> (dále jen „Program“)
<br>
<br> ZÁKLADNÍ INFORMACE
<br>
<br> 1.Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací na účel stanovený v článku A <.>
<br> Programu (dále jen „Účel“) <.>
<br> 2.Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen „...

Načteno

edesky.cz/d/3980696

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz