« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent / referentka správy v odboru hospodaření s majetkem PER-72807/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

referent / referentka správy v odboru hospodaření s majetkem PER-72807/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 24.června 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> referent / referentka správy majetku
<br> v odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1356)
<br>
<br>
<br> Sjednaný druh práce: referent / referentka správy majetku,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 9
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  zajišťování správy majetku hl.města Prahy
<br>  zajišťování podkladů pro majetkoprávní agendu ve vtahu k pozemkům ve vlastnictví hl <.>
města Prahy
<br>  šetření vlastnických a užívacích vztahů při vyhotovení geometrických plánů
<br>  zajišťování podkladů pro přípravu pozemkových úprav
<br>  konzultační a poradenská činnost v oblasti správy majetku včetně vydávání stanovisek
<br>  zpracovávání návrhů smluv při správě majetku
<br>  organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru
<br>  samostatné provádění kontrol ve svěřené oblasti
<br>  prošetřování podnětů,oznámení a stížností včetně jejich vyřizování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) způsobilost k právním úkonům
<br> d) bezúh...

Načteno

edesky.cz/d/3980692

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz