« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - finanční referent / finanční v odboru investičním PER-72808/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

finanční referent / finanční v odboru investičním PER-72808/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 24.června 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> finanční referent / finanční referentka
<br> v odboru investičním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1390)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: finanční referent/referentka,s místem výkonu práce Praha,v platové
<br> třídě1) 9
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Analýza pohledávek a závazků <.>
<br> Zajišťování zúčtovacího a platebního styku v oblasti příjmů odboru <.>
<br> Komplexní zajištění agendy pohledávek odboru,zejména
<br>  zajištění evidence veškerých pohledávek,vystavování faktur,zadávání předpisů
pohledávek
<br>  sledování roční inflace a valorizace pohledávek z dlouhodobých smluvních vztahů
<br>  zajištění inventarizace stavu pohledávek
Zajištění platebního styku za kapitálové a běžné výdaje odboru,zajištění platebního styku s
<br> bankou formou elektronické výměny dat na účtech <.>
<br> Provádění kontroly návrhů kupních,směnných a nájemních smluv před jejich uzavřením <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) způsobilost k právním úkonům
<br> d) bezúhonnost2) <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3980691

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz