« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - prodloužení platnosti rozhodnutí na povolení stavby "Rekonstrukce stávajících objektů v areálu FSV UK v Jinonicích" č.p. 661, ul. U Kříže 8, č. parc. 76,k.ú. Jinonice STR-72880/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodloužení platnosti rozhodnutí na povolení stavby "Rekonstrukce stávajících objektů v areálu FSV UK v Jinonicích" č.p. 661, ul. U Kříže 8, č. parc. 76,k.ú. Jinonice STR-72880/2020
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/8 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- JUDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 965053/2020 Počet listů/příloh: 4/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2118804/2019/STR 22.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které společně podali
<br> Ing.XXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,U Kříže 609/6,Praha 5-Jinonice,158 00 Praha 58 <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Práčská 2601/99,Praha 10-Záběhlice,106 00 Praha 106 <,>
<br> Společenství vlastníků jednotek v budově č.p.609,ul.U Kříže,Praha 5,IČO 26747103,se
<br> sídlem U Kříže 609,158 00 Praha 5 (dále též společenství) <,>
<br> které zastupuje Mgr.XXXX XXXXX advokát,IČO XXXXXXXX,Voctářova XXXX/X,XXX XX Praha 8
<br> (dále též "odvolatelé") proti rozhodnutí,které vydal k žádosti stavebníka,Univerzity Karlova <,>
<br> IČO 00216208,Ovocný trh 560/5,110 00 Praha 1,Úřad městské části Praha 5,odbor stavební
<br> úřad (dále jen "stavební úřad") pod č.j.MC05 156403/2019,spis.zn <.>
<br> MC05/OSU/31543/2019/No/Jin.661 ze dne 11.7.2019,jehož předmětem je
<br> prodloužení platnosti rozhodnutí č.j.MC05 44650/2017 sp.zn <.>
<br> MC05/OSU/5883/2016/No/Jin.661 ze dne 4.8.2017,kterým byla ve společném řízení
<br> povolena stavba "Rekonstrukce stávajících objektů v areálu FSV UK v Jinonicích",č.p <.>
<br> 661,ul.U Kříže 8,na pozemku č.parc.76 v k.ú.Jinonice
<br>
<br> rozhodl dle § 90 odst.5 správního řádu takto:
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PR...

Načteno

edesky.cz/d/3980672

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz