« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním PER-72882/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním PER-72882/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 25.června 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru živnostenském a občanskosprávním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0860)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník / právnička,s místem výkonu práce Praha,v platové třídě1) 12
<br>
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br>
Stručná náplň práce
<br> Zpracovávání právních předpisů s vymezenou územní působností kraje <.>
<br> Výkon komplexních právních činností včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech
<br> zejména v oblasti živnostenského podnikání a řešení především složitých případů <.>
<br> Koordinace a usměrňování živnostenského úřadu.Souhrnný výkon specializovaných odborných
<br> činností na úseku živnostenského podnikání <.>
<br> Koordinace kontrolního týmu,sestavování návrhů plánů kontrolních akcí,norem pro činnost
<br> vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly <.>
<br> Zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly - návazně na koordinaci samostatné provádění
<br> kontrol a instančního dozoru ve vztahu k živnostenským odborům úřadů městských částí <,>
<br> sestavování plánů kontrolní činnosti <.>
<br> Samostatný výkon dozoru v oblasti regulace reklamy <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,kter...

Načteno

edesky.cz/d/3980661

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz